destruction zone

destruction zone
naikinimo zona statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Zenitinio raketų komplekso naikinimo zona – erdvė aplink ZRK, kurioje garantuojamas taikinio naikinimas su nustatyta (duota) tikimybe. atitikmenys: angl. destruction zone; kill zone rus. зона поражения

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • destruction zone — naikinimo zona statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Erdvė (plotas) aplink šaudmens sprogimo centrą (epicentrą), kurioje užtikrinamas taikinio naikinimas; šaudmenų (raketų, sviedinių, bombų ir pan.), kuriais naikinant nereikia tiesiogiai pataikyti… …   Artilerijos terminų žodynas

  • destruction zone — sugriovimų zona statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Vietovės rajonas, kuriame po branduolinių ar įprastinių šaudmenų sprogimo susidaro masiniai sugriovimai, miškų, nuolaužų, grunto ir kt. užvartos, kyla gaisrai. Skiriamos …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • effective destruction zone — tikrojo naikinimo zona statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Naikinimo zona, kurioje sunaikinamas taikinys. atitikmenys: angl. effective destruction zone; effective kill zone rus. зона действительного поражения …   Artilerijos terminų žodynas

  • probable destruction zone — galimojo naikinimo zona statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Naikinimo zona, kurioje taikinio naikinimas – atsitiktinis reiškinys. atitikmenys: angl. probable destruction zone; probable kill zone rus. зона вероятного поражения …   Artilerijos terminų žodynas

  • given destruction zone — patikimojo naikinimo zona statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Plotas, kuriame taikinys naikinamas su tam tikra (duota) tikimybe, pvz., įvertinant sviedinio skeveldrinį poveikį, patikimojo naikinimo zona yra plotas, kuriame, sprogus vienam… …   Artilerijos terminų žodynas

  • heavy destruction zone — didelių sugriovimų zona statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Sugriovimų zona, kurioje smarkiai apgriaunami pastatai ir statiniai, išlieka slėptuvės ir požeminės komunikacijos. Didelių sugriovimų zonoje susidaro ištisi… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • full destruction zone — visiškų sugriovimų zona statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Sugriovimų zona, kurioje visiškai sugriaunami fortifikaciniai įrenginiai, gyvenamieji ir pramoniniai pastatai, tačiau išlieka iki 75 % apkrovinių slėptuvių ir… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • light destruction zone — mažų sugriovimų zona statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Sugriovimų zona, kurioje šiek tiek apgriaunami pastatai. Mažų sugriovimų zonoje gali kilti pavienių gaisrų. Antžeminio ir požeminio branduolinio sprogimo židinyje… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • moderate destruction zone — vidutinių sugriovimų zona statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Sugriovimų zona, kurioje vidutiniškai apgriaunami pastatai ir statiniai, o slėptuvės ir iš dalies blindažai išlieka. Vidutinių sugriovimų zonoje kyla masinių… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • Zone rouge (séquelles de guerre) — Zone rouge est le nom donné en France à environ 120 000 hectares de champ de bataille où, à cause de dégâts physiques majeurs sur le milieu pendant la Première Guerre mondiale et en raison de la présence de milliers de cadavres et de… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”